“Afrika’ya Açılan Ticaret Kapınız”

NEDEN AFRİKA ?

Afrika geleceğin stratejik partneridir.

Türkiye’nin 2008 yılında yaşanan global krizden fazla etkilenmemesinin başlıca nedeni, Afrika ülkelerine yapılan ihracattır. 2007 yılında 5.9 milyar $ olan ihracat, 2011 yılında 10.3 milyar $’a yükselmiştir.
Toplam 53 ülkeden oluşan bu kıtada sanayi neredeyse yok düzeydedir, bu nedenle de hemen tüm ürünler ithal edilmektedir.
Afrika Sahra-Altı bölgesinde tüketici harcamaları yılda % 4 artarak 2010 yılında 600 milyar $’a ulaşmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 1 trilyon $’a ulaşması beklenmektedir. Bu hızlı gelişme üç nedenden kaynaklanmaktadır:

  • 2050 yılına kadar 2 milyar’a ulaşması beklenen nüfus
  • Gittikçe azalan yoksulluk
  • Hızlı kentleşme

Üç yeni trend ise Afrika tüketicisine ulaşmayı kolaylaştırmakta, tüketim harcamalarını artırmaktadır:

  • Mobil teknolojinin yaygınlaşması
  • Daha sağlıklı bir iş ortamı
  • Ticarette kısıtlamaların azalması

Afrika’ya ilişkin bazı ekonomik göstergeler bu kıtanın nasıl bir gelecek vaat ettiğini açıkça ortaya koymaktadır:

  • Dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinden 6’sı Afrika’da
  • OECD ülkeleri, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan hızlı büyüyor
My Image Description

NEDEN KAMERUN ?

Kamerun minyatür Afrika’dır

Orta Afrika ülkeleri arasında stratejik bir konumu bulunan ve kayda değer yer altı-üstü kaynaklarına sahip
olan Kamerun, tarıma dayalı ekonomik yapıya sahiptir. 2035 yılında bölgenin önde gelen
ülkesi olmayıhedefleyen Kamerun’da bu amaçla çok sayıda altyapı projesinin gerçekleştirilmesine
çalışılmaktadır.

Önemli projeler arasında karayolları, barajlar, hidroelektrik santraller, elektrik santralleri,
içme suyu şebekesi ve konut projelerinin yapımının yanı sıra, kamu binalarının inşa edilmesi
yer almaktadır. Madencilik sektörünün geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Komisyonu (CEMAC) kurucu üyesi olan Kamerun aynı
zamanda bu komisyonun başkanlık görevini de üstlenmiştir.

Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Gabon ve Kongo ile birlikte ortak pazar
oluşturma çabası içinde olan Kamerun, Orta ve Batı Afrika’nın dünyaya açılan limanıdır.
Aynı zamanda bölgedeki en büyük hidroelektrik enerji üreticisi olan Kamerun’un ECOWAS
(Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) üyeliği görüşmeleri sürmektedir.

My Image Description

TURCAMHALL TANITIM VİDEOSU